KURSER PÅ DANSVERKSTAN
 
 
 


VILLKOR VID ANMÄLAN BETALNING OCH AVBOKNING
ANMÄLAN & BOKNINGSREGLER
En anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt enligt konsumentlagstiftningen.(se under avanmälan)
Vid anmälan får du en skriftlig kallelse/betalavi med uppgifter om lokal och tider. Med kallelsen/betalavin följer ett OCR nummer på kursavgiften, där förfallodatum för betalning framgår.
Dansverkstan AB med org.nr 556619-8346 med adress Sigurdsgatan 31 721 30 Västerås är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Behandlingen av personuppgifter enligt GDPR: vid en anmälan till Dansverkstan AB tar vi uppgifter om namn, personnummer, adress, e-postadress, mobilnummer, betalningsansvarig samt vilken kurs du deltar i hos oss. Denna information lagras i vårt datasystem. Uppgifterna använder vi i vårt administrativa arbete samt för att maila information gällande verksamheten på Dansverkstan AB.
Ni har enligt 26 personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 personuppgiftslagen begära rättelse eller rätta själv i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Åldersgräns för en kursanmälan till Dansverkstan AB är 18 år. Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. I och med din anmälan samtycker du att Dansverkstan AB behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovan.
AVANMÄLAN / ÅNGERRÄTT
Anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt enligt konsumentlagstiftningen.
Kund har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra sig och avboka sin anmälan genom att: maila oss på info@dansverkstan.com.
Avanmälan samt rätt att återfå kursavgiften ska ske via mail inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat bokad kurs. Ange dina personuppgifter, och vilken kurs det gäller, samt datum och tid för kursen. Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att terminen/kursen påbörjats erhålls återbetalning och sker för de kurstillfällen som återstår av terminen.
SJUKDOM / SKADA ELLER ANNAT HINDER
Undantag från ångerrätten är långvarig sjukdom/skada, eller flytt från orten.
Sjukintyg eller flyttintyg ska lämnas in till Dansverkstan senast 14 dagar efter att du meddelat att du avbrutit kursen. Återbetalning sker för de resterande kurstillfällen för terminen som ej förbrukas.
INSTÄLLD KURS
Ställer Dansverkstan in en kurs har du rätt till att återfå avgiften.
ÄNDRING AV KURS
Dansverkstan förbehåller sig rätten att ändra lärare, lokal samt dag och tid om så blir nödvändigt.
Om Dansverkstan tvingas avbryta någon/några kurser p.g.a. oförutsedda händelser, så ställs inte kurs/kurserna in utan flyttas fram till senare datum.
Oförutsedda händelser ex. Force majeure, krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som Dansverkstan inte råder över eller förhindrar dansskolan att fullfölja avtalsenliga skyldigheter.
KLAGOMÅL
Om det är något som du är missnöjd med gällande avtalet ska du i första hand framföra det till Dansverkstan på mail, info@dansverkstan.com. Du blir kontaktad inom 5 arbetsdagar från det att ditt klagomål inkommit och vi löser det tillsammans.