KURSER PÅ DANSVERKSTAN
 
 
 


Boka aktiviteter och artiklar Den populäraste appen 2019 är TikTok. Där ses korta 15 sekunders danser från olika trender. På TTklassen får du lära dig några av dessa danser och de sätts ihop med andra passande steg så det blir en längre danssekvens.