NYHETER       OM OSS / KONTAKT       KURSER & ANMÄLAN       TÄVLINGSDANS       ZUMBA / TRÄNING
PRISER / VILLKOR       LÄRARE       GALLERI       YOUTUBE       DANSLÄNKAR       BLOGG       FACEBOOK
 
PRISER / VILLKOR
 


VILLKOR VID ANMÄLAN BETALNING OCH AVBOKNING
ANMÄLAN & BETALNING
Vid anmälan så samtycker ni att namn och personnummer registreras i vår databas. Uppgifterna används enbart för registrering av anmälan/betalning samt information från vår verksamhet. Inga uppgifter lämnas ut till 3 part. En anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt enligt konsumentlagstiftningen.(se under avanmälan)

Vid anmälan får du en skriftlig kallelse/betalavi med uppgifter om lokal och tider. Med kallelsen/betalavin följer ett OCR nummer på kursavgiften, där förfallodatum för betalning framgår.
AVANMÄLAN / ÅNGERRÄTT
Anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt enligt konsumentlagstiftningen. Kund har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra sig och avboka sin anmälan genom att: meddela oss inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat bokad kurs. Avanmälan för rätt att återfå kursavgiften bör göras skriftligen, för att undvika missförstånd via mail till:info@dansverkstan.com. Ange dina personuppgifter, och vilken kurs det gäller, samt datum och tid för kursen. Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att terminen/kursen påbörjats erhålls återbetalning och sker för de kurstillfällen som återstår av terminen.
SJUKDOM / SKADA ELLER ANNAT HINDER
Undantag från ångerrätten är långvarig sjukdom/skada, flytt från orten eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande som ej har kunnat förutses.

Sjukintyg eller flyttintyg ska lämnas in till Dansverkstan senast 14 dagar efter att du meddelat att du avbrutit kursen. Återbetalning sker för de resterande kurstillfällen för terminen som ej förbrukas.
INSTÄLLD KURS
Tvingas vi ställa in en kurs har du alltid rätt att återfå avgiften.
ÄNDRING AV KURS
Vi förbehåller oss rätten att ändra lärare, lokal om så blir nödvändigt.
KLAGOMÅL
Om det är något som du är missnöjd med gällande avtalet ska du i första hand framföra det till Dansverkstan på mail, info@dansverkstan.com. Du blir kontaktad inom 5 arbetsdagar från det att ditt klagomål inkommit. Tillsammans försöker ni lösa det du är missnöjd med.