KURSER PÅ DANSVERKSTAN
 
 
 


Boka aktiviteter och artiklar

Hiphop
Hiphopen utvecklas ständigt i takt med musikens utveckling och är väldigt personlig, vilket gör att stilen kan variera från lärare till lärare.
Old School är samlingsnamnet för danserna som startade på 80 talet; Popping, electric boogaloo, breaking, locking m.m. På 90-talet kom new jack swing, "Hype". År 2000 kallar man i Sverige hiphop för New School, i Frankrike heter det New Style, i USA kallar man det rätt och slätt för hiphop. Det finns många benämningar, vi kallar det Hiphop.
På Dansverkstan har vi flera lärare som undervisar i Hiphop, alla med sin personliga stil men det viktiga på klasserna är att vi groovar och utvecklar hos själva till att bli rytmiska o avslappnade på dansgolvet.

Hiphop House
House är en social freestyle dans som har sina rötter från clubar i Chicago och New York. Huvudelementen i dansstilen är footwork, Jacking och Lofting. House betonar snabba och fot-orienterade steg med en flytande känsla i överkroppen och även floorwork. House är en dansstil där känsla och frihet står i fokus. Musiken tar med oss på en resa genom tid och rum där vi lär oss att dansa fritt med oändliga variationer av dansstilens grundsteg. Lofting är en väldigt smidig/flytande freestyle dans med element från flera olika stilar som Contemporary, Capoeira, Gymnastics m.m. Dansstilen utövas mycket på golvet.

Hiphop Locking
Locking är en komisk, energisk dansstil, med cartoon-influenser, inom hiphop- och streetdance-genrerna. Den uppkom i USA på 1960-talet. Stilen har namngetts efter den första lockinggruppen "The Lockers". Det handlar om att låsa rörelser.

Hiphop Roots
Konceptet handlar om att få en djupare förståelse för hiphop dansens grunder och dess utveckling. Vi kommer att fokusera på hiphopens grundteknik och arbeta med förståelsen att en stark grund formar en avancera dansare. Vi jobbar med olika lager och koncept inom dansstilen som kommer att utveckla både förståelsen för dans och kroppens förmåga att utföra den. Klasserna består av koreografi, övningar och freestyle.