KURSER PÅ DANSVERKSTAN
 
 
 


Boka aktiviteter och artiklar Hiphop
Hiphopen utvecklas ständigt i takt med musikens utveckling och är väldigt personlig, vilket gör att stilen kan variera från lärare till lärare.
Old School är samlingsnamnet för danserna som startade på 80 talet; Popping, electric boogaloo, breaking, locking m.m. På 90-talet kom new jack swing, "Hype". År 2000 kallar man i Sverige hiphop för New School, i Frankrike heter det New Style, i USA kallar man det rätt och slätt för hiphop. Det finns många benämningar, vi kallar det Hiphop.
På Dansverkstan har vi flera lärare som undervisar i Hiphop, alla med sin personliga stil men det viktiga på klasserna är att vi groovar och utvecklar hos själva till att bli rytmiska o avslappnade på dansgolvet.

Funk, Hype, RnB
Här får du lära dig stilarna; funk/hype och RnB som har ett starkt fäste från NewYork. Alla 3 danserna är från gatan och med partykänsla. Det blir korta kombinationer i alla stilar. Detta är en klass som kommer att upplevas alldeles för kort men å andra sidan så har du lärt dig 3 dansstilar på en termin.

House
House är en social freestyle dans som har sina rötter från clubar i Chicago och New York. Huvudelementen i dansstilen är footwork, Jacking och Lofting. House betonar snabba och fot-orienterade steg med en flytande känsla i överkroppen och även floorwork. House är en dansstil där känsla och frihet står i fokus. Musiken tar med oss på en resa genom tid och rum där vi lär oss att dansa fritt med oändliga variationer av dansstilens grundsteg. Lofting är en väldigt smidig/flytande freestyle dans med element från flera olika stilar som Contemporary, Capoeira, Gymnastics m.m. Dansstilen utövas mycket på golvet.

Locking
Locking är en komisk, energisk dansstil, med cartoon-influenser, inom hiphop- och streetdance-genrerna. Den uppkom i USA på 1960-talet. Stilen har namngetts efter den första lockinggruppen "The Lockers". Det handlar om att låsa rörelser.