OM DANSVERKSTAN
 
 
 
Facebook       Danslänkar       Galleri
 

OM DANSVERKSTAN
Dansverkstan vill skapa hållbara dansare som vill dansa hela livet!
Vårat mål är att ha just DANS FÖR ALLA. Med glädje och kvalité i fokus.
Dansverkstan invigdes år 2000 av Henry Bronett, Circus Scott,. Är den största centralt belägna dansskolan i Västerås Vi erbjuder ett brett utbud av dans/träning från nybörjare till elitnivå. Undervisning sker i Västerås och på olika orter i Västmanland. Vi är medlem i SDO, Sveriges Dansorganisation. SDO står för kompetens, kvalitet och utbildning. Vår målsättning och policy är nöjda kunder, med ett bra bemötande, kvalitet och glädjefull danspedagogik.
Dansverkstans värdegrund är; Allas lika värde, Glädje, Utveckling, Kunskap och Kvalité.

Hos oss är alla välkomna, med glädje och trygghet kan man som elev utvecklas tillsammans med utbildade och kunniga lärare på just sin stil. För oss är det viktigt med noll tolerans mot mobbing och särbehandling.

Våra danskurser är endast avsedda för motions-, fritids- och tävlingsdansare.
För dig som redan är danslärare, instruktör eller ledare kan vi erbjuda andra utbildningar för att höja kompetensen.
Kontakta Linda Hemrell för vidare information.

Välkommen att dansa, träna och tävla med oss på Dansverkstan!
Erhållit många utmärkelser i kultur och dans. Läs mer >>
Tagit fram många mästare på SM, EM och VM under åren.
VÅR KVALITÉ - ER GARANTI
Vi vill ge kunskap, service, och med ett förhållningssätt som visar på flexibilitet och mänsklighet. Vår ambition är att alla kunder ska känna sig välkomna.

Alla lärarna har både utbildning och kunskap. Erhåller regelbundna interna och externa utbildningar och deltagande på danskongresser i Sverige och Danmark. Läraren följer en utarbetad pedagogik för dansutveckling för varje ålder och stadie. Varje termin anställs olika gästlärare utifrån för att ge Dansverkstan en ytterligare dimension på danskultur och hålla sig "up to date" med nya influenser.

Eleverna är från 3 år och uppåt har ett brett utbud av kurser/vecka att välja på. Allt från hobby till elit och tävling. Varje tidigare elev får en personlig rekommendation för kursval till nästkommande termin, detta för att ge den bästa individuella dansutveckling. Tävlingsträningen är uppbyggd efter ett trainee system där eleven får tävlingsberedskap och kunskap inför tävlingar.

Telefon och mail besvaras utan dröjsmål. Med ett avancerat datasystem för att ge bästa information och service. Följer dataskyddslagen (GDPR)

Övrigt är dansskolan ansluten till SDO Sveriges Dansares Organisation och följer deras riktlinjer. Samarbetar med olika aktörer inom kultur och idrott. Årliga kundutvärderingar genomförs för att förbättra kvalitén.

Egen hemsida som uppdateras regelbundet och där ny information läggs ut inom ett dygn.

Om du är nöjd med Dansverkstan, berätta det till andra
är du inte nöjd berätta det för oss!