KURSER PÅ DANSVERKSTAN
 
 
 


Boka aktiviteter och artiklar

Danspaket ger möjlighet att gå flera kurser till rabatterat pris.
Välj mellan danspaket 1, 2,3 Danspaketen gäller alla kurser, även tävlingsgrupper.
OBS! Boka först valt danspaket, därefter bokar man in önskade kurser för att erhålla rabatt.

Klippkort
Gäller 10 gånger för träning varav 1 gång gratis, gäller 1 år.
Avser DanceWork, BarreWork, LatinWork, T-Work och CoreWork.
Klippkort köps i Dansverkstans reception.