VÄLKOMMEN TILL DANSVERKSTAN
Dansverkstans värdegrund är;
Allas lika värde, Glädje, Utveckling, Kunskap och Kvalité